Εγκατάσταση Windows
Συμπτώματα:
 • Ελλατωματικό Λειτουργικό
 • Καθυστέρηση, Ιοί
Επισκευή:
 • Εγκατάσταση Windows 7 8.1 10 με δυνατότητα backup αρχείων
Οθόνη
Συμπτώματα:
 • Άσπρη οθόνη, τρεμόπαιγμα, άσπρες γραμμές
 • Ραγισμένη οθόνη
Επισκευή:
 • Αντικατάσταση

 

 

Σκληρός Δίσκος
Συμπτώματα:
 • Καθυστέρηση στην έναρξη
 • Καθυστέρηση σε απλές εργασίες
 • Freezing στο POST
Επισκευή:
 • Αντικατάσταση
Πληκτρολόγιο
Συμπτώματα:
 • Δε δουλεύουν μερικά ή κανένα κουμπί
Επισκευή:
 • Αντικατάσταση

 

 

Μνήμη
Συμπτώματα:
 • Καθυστερεί όταν είναι ανοιγμένα πολλά παράθυρα
 • Μπλέ οθόνη
Επισκευή:
 • Αντικατάσταση
 • Αναβάθμιση
Καθαρισμός
Συμπτώματα:
 • Ανεβάζει θερμοκρασία
 • Freezing και απότομος τερματισμός
Επισκευή:
 • Αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός fan cpu και αντικατάσταση πάστας